Dự án

Khách hàng: Công ty cổ phần Sao Ánh Dương Tập đoàn SUNSHINE

Địa điểm: Ô đất C2/CN3, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống ME

Thực hiện: 2016 - 2017

 

tphong

Khách hàng: Công ty cổ phần Sao Ánh Dương Tập đoàn SUNSHINE

Địa điểm: Ô đất C2/CN3, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống ME

Thực hiện: 2016 - 2017

trungnt

Khách hàng: Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang Tập đoàn VinGroup

Địa điểm: Đảo Hòn Tre - VINPEARL - Nha Trang

Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống điện, điện nhẹ và cấp thoát nước

Thực hiện: 2015 - 2016

trungnt
x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ